Vår verksamhet

Inom vår verksamhet har vi bland mycket annat direkt hjälparbete, rådgivning, självhjälpsarbete, förebyggande arbete och proaktivt verksamhetsbyggande

Direkt hjälparbete

 • Att stödja föräldrar och övriga anhöriga som förlorat barn genom dödsfall.
 • Att upprätta gemenskap och stöd i mötet med människor i samma situation.
 • Att anordna medlemsmöten med föredragshållare som kan hjälpa oss att förstå och förklara upplevelser som sorgen skapat.

Rådgivning

 • Att stödja och vägleda människor som befinner sig i den drabbades närhet.
 • Att i samarbete och stöd informera om föreningen och ge vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten av ett barn.

Självhjälpsarbete

 • Att stödja de befintliga självhjälpsgrupperna samt starta nya vid behov. (Grupper som regelbundet träffas, som tex. syskon-, småbarns-, pappa-, mamma- eller annan vuxen samtalsgrupp.)
 • Att anordna gemensamma aktiviteter för medlemmarna och att kontakter mellan dem kan knytas.

Förebyggande arbete

 • Att informera om att droger och alkohol under sorgearbetet bör undvikas.
 • Att hjälpa drabbade syskon att våga prata om sin sorg och lära känna övriga barn och ungdomar i syskongrupperna.
 • Att kunna stödja varandra i sådan omfattning att långvarig sjukskrivning kan undvikas samt att den sociala funktionen kan bibehållas.

Förebyggande verksamhet

 • Att följa upp och kontakta medlemmarna kontinuerligt.
 • Att bibehålla kontakterna som är etablerade med t.ex. sjukhus, polis, räddningstjänst, präster och begravningsbyråer.
 • Att etablera fler kontakter inom Sverige.
 • Information utåt genom massmedia.

Vi använder oss av cookies ("kakor") vilket tillåter oss att bättre förstå och leverera sidans innehåll till dig. Genom att fortsätta godkänner du vår policy. Klicka för att läsa mer.