VSFBs hantering av personuppgifter (GDPR)

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träde in en ny dataskyddsförordning i kraft. Den gäller inom alla länder i Europeiska Unionen, EU, och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen brukar gå under beteckningen GDPR.

Förordningen innebär att vi ska redovisa vilka personuppgifter vi har, hur vi hanterar dem och vad vi använder dem till. Vi ska också inhämta medlemmarnas godkännande till ovanstående. 

Vi har följande personuppgifter i vårt medlemsregister:

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Uppgifter om dödsdatum för barn/syskon

Vi använder dessa personuppgifter för att kunna göra följande:

 • Göra utskick till våra medlemmar med t ex medlemstidning,
 • Inbjudan till aktiviteter och utskick av minneskort
 • Avisera medlemsavgift
 • Redovisa medlemsantal samt visa fördelning på antalet män respektive kvinnor till föreningens bidragsgivare.
 • Inhämta medlemmarnas synpunkter på verksamheten genom enkäter

Vi förvarar dina personuppgifter digitalt i vårt medlemsregister. Ett fåtal administratörer på vårat kansli har tillgång till medlemsregister där personnummer finns med.

 

När du ansöker om medlemskap i VSFB lämnade du själv dina personuppgifter. Vi betraktar detta som ditt medgivande till att vi hanterar dina personuppgifter på det sätt som beskrivits här. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska tas bort genom att kontakta styrelsen och avsluta ditt medlemskap. När du avslutar ditt medlemskap tas dina personuppgifter bort automatiskt. Du måste dock meddela oss att du vill avsluta ditt medlemskap. 

Mer information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi i VSFB hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi använder oss av cookies ("kakor") vilket tillåter oss att bättre förstå och leverera sidans innehåll till dig. Genom att fortsätta godkänner du vår policy. Klicka för att läsa mer.