Svenska föreningar
Här är länkar som tipsar om andra svenska föreningars hemsidor som är relaterade till vårt eget arbete. Tipsa oss gärna om fler sidor.
 
 
Mista.se »
Mista.se startades den 14 november 2007 av Lotta & Micke som båda mist sina livskamrater 2004. Tanken med sidan är att vi vill dela med oss av dom erfarenheterna vi har och kunna finnas som ett stöd för dig i din sorg.

Välkommen till AILI »
En ideell förening som startats efter Ailis bortgång med syftet att verka i Aili Sara Wendelssons anda av kärlek och omtanke till medmänniskor och därigenom stödja: Säkerhet inom dykning, handikappverksamhet och scouting.

Spädbarnsfonden »
Stöd för familjer som förlorat barn perinatalt, i plötslig spädbarnsdöd eller på annat sätt.

SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES »
För alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom självmord.

Vi som mist någon mitt i livet- Vimil »
Ett nätverk och stöd för de som mist någon mitt i livet.

Änglaforum »
Änglaforum består av flera olika slutna msn-grupper för oss som mist barn, för oss som varit tvungna att avbryta graviditeten, för oss som längtar efter syskon igen och för oss som väntar barn eller som fått syskon igen. Här finns stöd och omtanke.

Föreningen Små Änglar »
Stöd för familjer som förlorat barn under graviditeten, förlossningen eller under spädbarnstiden.

Änglaringen »
Änglaringen är en webring med minnessidor över små och stora barn och med sidor till hjälp och tröst för oss som har mist barn. På ringens hemsida kan man tända ljus, notera minnesdagar, få en egen minnessida, skicka e-kort, skriva brev till himlen...

FEBE »
Förening för föräldrar som mist barn. FEBE har flera grupper i Sverige med träffar varje vecka.