Litteraturlista
Har kan du söka i vår litteraturlista. Ange ord eller del av ord som du vill söka efter.
Du kan skiva söktermer i en eller flera rutor samtidigt. Klika sen på "Starta sökning" för att påbörja sökningen. För att tömma alla sökfält och nollställa sökfiltret klickar du på "Nollställ sökfilter". Som standard visas hela litteraturlistan med sortering "Författare" sorterad A-Ö.
Författare
Titel
Förlag
Utgivningsår
ISBN
Kategori
Starta sökning
Nollställ sökfilter
Listan uppdaterad 2014-08-21
Sortera listan efter: Författare Titel Förlag Utgivningsår
Författare
Evans Paul Richard
Kategori
 
Titel
Den största gåvan 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-37-10779-8
Förlag
 
Beskrivning
En julsaga berättad av en far för sina barn. I drömmen kommer en ängel till Richard och han vaknar plösligt till ljudet av musik.
Författare
Falk Kati, Lönnroth Ami
Kategori
 
Titel
Nära döden nära livet 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-17479-6
Förlag
 
Beskrivning
En bok om mod och livsvilja. I vårt samhälle har det varit nästan förbjudet att tala om död och sjukdom. Det har i sin tur bidragit till att vi blivit dåliga på att hjälpa och stötta och på att bearbeta sorg. I boken berättar människor själva om svårigheter som drabbat dem och hur de har tagit sig igenom dem.
Författare
Foster Sis
Kategori
 
Titel
Barn, död och sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-1-893472-2
Förlag
 
Beskrivning
Sis Foster är barnpsykolog och berättar i boken sakligt och varsamt hur man kan hjälpa ett barn genom en svår tid, tillbaka till livet. Tar upp sorgen genom barns olika åldrar.
Författare
Frankell Tomas
Kategori
 
Titel
Vägen hem 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-87056-19-4
Förlag
 
Beskrivning
Tomas berättar mycket personligt om rädslan, skulden, men också om kärleken som vi kan finna under resan in i vårt inre
Författare
Frattaroli Elio
Kategori
 
Titel
Att läka själen i hjärnans tidsålder 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Författaren beskriver den motsättning som finns inom dagens psykiatri mellan det biologiska och det psykoterapeutiska synsättet ? och hur det biologiska blivit alltmer dominerande på senare år. Han visar också hur det biologiska synsättet hör samman med det moderna samhällets krav på snabba lösningar. Det handlar inte längre om att ge sig tid att lyssna till själen utan att lyssna till Prozac, som ger snabba resultat.
Författare
Frey James
Kategori
 
Titel
  
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
James Frey vaknar upp på ett flygplan. Han har ingen aning om var han har varit eller vart han är på väg. Han minns inte vad som hänt de senaste två veckorna. Ansiktet är sönderslaget och kroppen täckt av sår och blåmärken. Han har ingen plånbok, inga pengar, inget jobb. Polisen letar efter honom. Han är bara 23 år och han har varit med om detta förut. Tusen små bitar handlar om hur James Frey ställs inför ett val ? att sluta ta droger eller att dö. Det är en kompromisslös och ursinnig beskrivning av hur begäret blir till beroende och vad det innebär att försöka bli frisk och fri.
Författare
Gratch Alon
Kategori
 
Titel
Om män kunde tala forum 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-37-11766-1
Förlag
 
Beskrivning
Män är inte lätta att förstå sig på. Antingen är de tysta och frånvarande eller också högljudda och aggressiva. Och då man försöker komma dem inpå livet går de i försvarsställning. Eller så tänker de bara på sex... Men män tiger inte ? de pratar ett annat språk, ett språk där handling säger mer än ord. Boken baseras på mäns berättelser och livsöden.
Författare
Grip Göran
Kategori
 
Titel
Allting finns 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Allting finns är en självbiografisk berättelse, utlämnande och fylld av känslomässigt sprängstoff. Göran Grip berättar om sin nära - döden upplevelse och om sitt arbete som läkare.
Författare
Gustafsson Ebbe Och Birgitta, Sverker, Jonatan
Kategori
 
Titel
Efter roskilde 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Den 30 juni 2000. Kalle Gustafsson står i trängseln framför Roskildefestivalens största scen för att lyssna på sitt favoritband, Pearl Jam. En timma senare händer det som inte får hända... Föräldrarna berättar för Jonatan Sverker.
Författare
Gyllenswärd Göran
Kategori
 
Titel
Stöd för barn i sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-88726-94-0
Förlag
 
Beskrivning
Hur ser barns sorg ut? Boken är avsedd att vara en hjälp och vägledning för den som vill starta grupper för barn som drabbats av en svår förlust, men även för andra som möter barn i sorg.
Författare
Haak Rainer
Kategori
 
Titel
Sorgen - en ny början 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7194-792-2
Förlag
 
Beskrivning
Rainer Haak bor och arbetar som präst i Hamburg. Han anordnar kurser och föreläser i tros- och livsåskådningsfrågor. Hoppet är en gåva är en av många små 'vägviseböcker' som Rainer skrivit för att väcka tankar inom oss...
Författare
Haak Rainer
Kategori
 
Titel
På alla dina vägar 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7194-732-9
Förlag
 
Beskrivning
Rainer Haak bor och arbetar som präst i Hamburg. Han anordnar kurser och föreläser i tros- och livsåskådningsfrågor. Hoppet är en gåva är en av många små 'vägviseböcker' som Rainer skrivit för att väcka tankar inom oss...
Författare
Haak Rainer
Kategori
 
Titel
Sorgen 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
...en ny början. Samlade dikter.
Författare
Hallgren Anders
Kategori
 
Titel
Kraschlandning 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
En resa genom krishantering och känslobearbetning.
Författare
Hammarlund Claes-Otto
Kategori
 
Titel
Bearbetande samtal 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Sjukhusprästen och psykoterapeuten C-O Hammarlund visar här att man inte behöver vara krispsykolog för att göra nytta som medmänniska och som krishjälpare.
Författare
Hayes Karen
Kategori
 
Titel
Våga leva 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Handlar om 11-åriga Sophie som är född med en leverskada. Vi får följa henne både på sjukhuset och i hennes kamp om ett 'vanligt' liv.
Författare
Helder Camara Dom
Kategori
 
Titel
Tusen skäl att leva 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7118-390-6
Förlag
 
Beskrivning
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot.
Författare
Holm Stefan
Kategori
 
Titel
Den onödigaste döden och konsten att älska 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Stefan berättar om när hans dotter Amanda tog sitt liv i en mosaik av prosa och dikt.
Författare
Inghammar Bengt
Kategori
 
Titel
Samla mina tårar 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Boken handlar om de yttre sidorna om döden såsom begravningen och seder förknippade med den. Boken vänder sig till den som har drabbats av sorg eller har sorgen i sin närhet.
Författare
Jevett Jarrett Claudia
Kategori
 
Titel
Barn som sörjer 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning