Litteraturlista
Har kan du söka i vår litteraturlista. Ange ord eller del av ord som du vill söka efter.
Du kan skiva söktermer i en eller flera rutor samtidigt. Klika sen på "Starta sökning" för att påbörja sökningen. För att tömma alla sökfält och nollställa sökfiltret klickar du på "Nollställ sökfilter". Som standard visas hela litteraturlistan med sortering "Författare" sorterad A-Ö.
Författare
Titel
Förlag
Utgivningsår
ISBN
Kategori
Starta sökning
Nollställ sökfilter
Listan uppdaterad 2014-08-21
Sortera listan efter: Författare Titel Förlag Utgivningsår
Författare
Morse Melvin
Kategori
 
Titel
Avskedsvisioner 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-05751-8
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Visioner av döda anhöriga - är det spöklika hallucinationer som ett fåtal sörjande drabbas av? Melvin Morse forskar om detta och har träffat både barn och vuxna som haft dessa upplevelser.
Författare
Birkehorn Regina
Kategori
 
Titel
Praktisk krishantering 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-631-0710-4
Förlag
Naudiz
Beskrivning
Boken presenterar Head-On metodiken, som ger psykologins baskunskaper en vardagsbetoning. På ett enkelt, praktiskt, konkret och pedagogiskt sätt förklarar metoden hur du ska kunna hjälpa människor utan att bränna ut dig. Boken är skriven både till dig som själv går igenom eller har gått igenom en personlig kris och till dig som har rollen som hjälpare till andra personer i kris.
Författare
Birkehorn Regina
Kategori
 
Titel
Brännande sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-631-1377-5
Förlag
Naudiz
Beskrivning
Boken är baserad på intervjuer med drabbade och anhöriga från Göteborgsbranden (discoteksbranden i Göteborg). De personliga berättelserna har varvats med korta avsnitt grundläggande psykologi, den s.k. Head-On-metodiken.
Författare
Birkehorn Regina
Kategori
 
Titel
Med livet i räddningstjänst 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-631-1376-7
Förlag
Naudiz
Beskrivning
Boken följer ett antal brandmän i deras vardag som yrkesräddare. Hur påverkar räddningsarbetet och dess svårigheter deras yrkessituation och privatliv? Vad innebär det att ha lidande och död som arbetskamrater? Vilken självinsikt och själsinsikt behöver en yrkesräddare för att klara av sina egna kriser? Dessa frågor behandlas i boken utifrån brandmännens berättelser.
Författare
Birkehorn Regina
Kategori
 
Titel
En kärleksmelodi i livssången 
Utgivningsår
2000
ISBN
978-91-631-8251-8
Förlag
Naudiz
Beskrivning
Regina är fredspräst. Till vardags arbetar hon med 'Praktisk krishantering' som föreläsare, författare och individuella krissamtal. Detta är hennes första diktsamling
Författare
Agerberg Miki
Kategori
 
Titel
Ut ur mörkret 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7263-214-3
Förlag
PAN
Beskrivning
En bok om depression. Författaren lyckas ge detta tunga och ofta svårformulerade ämne en begriplighet som gör att många kan läsa och förstå vad en depression egentligen är och vilka uttryck den kan ta.
Författare
Hellström Kerstin, Hanell åsa, Liberman Lisa
Kategori
 
Titel
Rädd, räddare, ångest 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-518-4104-5
Förlag
Prisma
Beskrivning
När barn och ungdomar mår dåligt. Den här boken visar hur ångest hos unga kan se ut och vad man kan göra för att hjälpa dem. Den vänder sig till alla som har med barn och ungdomar att göra ? föräldrar, personal i skolan, på fritiden eller inom sjukvården ? men också till ungdomarna själva.
Författare
Krook Caroline
Kategori
 
Titel
Om sorgen i livet 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7118-837-1
Förlag
Proprius
Beskrivning
...handlar om sorg och om omsorg ? den sorg vi alla någon gång drabbas av och den omsorg vi alla behöver. Tankar, dikter och böner för dem som sörjer och dem som tröstar.
Författare
Höjer Dan, Kvarnström Gunilla
Kategori
 
Titel
Kärlek och sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-29-64606-5
Förlag
Rabén & Sjögren
Beskrivning
Barn/Tonår. Våga visa känslor - både i kärlek och sorg! Våga tala om din osäkerhet och din villrådighet inför livets stora frågor!
Författare
Kübler Ross Elisabeth
Kategori
 
Titel
Döden 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-29-59241-0
Förlag
Rabén & Sjögren
Beskrivning
I vårt samhälle har vi svårt att tala om döden. Vi gömmer den bakom sterila sjukhusväggar och låtsas att den inte finns. Tills vi plötsligt och oförberett ställs inför den. Denna bok, som är en antologi, texter av både experter och 'vanliga människor', försöker hjälpa oss att acceptera döden som en del av livet.
Författare
Carlson Richard, Bailey Joseph
Kategori
 
Titel
Varva ner, kom i takt med livet 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7711-024-2
Förlag
Richter
Beskrivning
Hur du skapar dig ett lugnare och enklare liv ? inifrån och ut.
Författare
Dalai Lama
Kategori
 
Titel
Lycka! en handbok i att leva. 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7711-358-6
Förlag
Richter
Beskrivning
Några rubriker ur boken: Meningen med livet, Mänsklig värme och medkänsla, Att omvandla lidande, Att övervinna hinder.
Författare
Glaser Elisabeth, Laura Palmer
Kategori
 
Titel
När bara hoppet finns kvar 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7707-259-6
Förlag
Richter
Beskrivning
En mors kamp för att rädda sina två små barn. Modern har via blodtransfusion fått smittat blod och i sin tur smittat sina två barn i moderlivet. Det första barnet, Ariel, har utvecklat AIDS och det andra barnet, Jake, bär på smittan.
Författare
Andersson Nils
Kategori
 
Titel
Att möta barns sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
Rädda Barnen
Beskrivning
Förskolepsykologen Nils Andersson beskriver i boken vad som kan hända när barn drabbas av förluster och kriser. Boken som vänder sig till alla som arbetar med förskolebarn, den ger vägledning i hur man kan förhålla sig för att göra det bästa i en svår situation.
Författare
 
Kategori
 
Titel
Arbetsbok för barn och ungdomar som upplevde flodvågen 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
Rädda Barnen
Beskrivning
En praktisk handledning för dem som arbetar med barn och unga som var med om flodvågskatastrofen.
Författare
Dyregrov Atle
Kategori
 
Titel
Att ta avsked 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-88726-12-6
Förlag
Rädda Barnen
Beskrivning
Ritualer som hjälper barnet genom sorgen. Atle Dyregrov är psykolog och chef för Senter för Krisepsykologi i Bergen.
Författare
Dyregrov Atle
Kategori
 
Titel
Beredskapsplan för skolan 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
Rädda Barnen
Beskrivning
Varje skola behöver en beredskap för att hantera olika former av krishändelser. Den här boken innehåller konkreta råd och anvisningar om hur man upprättar en beredskapsplan för att möta och stödja elever i svåra situationer.
Författare
Dyregrov Atle
Kategori
 
Titel
Beredskapsplan för skolan - barn i sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-88726-41-x
Förlag
Rädda Barnen
Beskrivning
Det här är en handbok med mycket konkreta råd och anvisningar om hur skolan kan upprätta en beredskapsplan för att på bästa sätt möta barn i svåra situationer.
Författare
Fristorp Lotta, Kollarik Peter
Kategori
 
Titel
överlevnadshandbok 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
Rädda Barnen
Beskrivning
En överlevnadshandbok för dig som verkligen behöver en. Om unga med självmordstankar.
Författare
Gamborg Nielsen Ida
Kategori
 
Titel
Min minnesbok 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
Rädda Barnen
Beskrivning
Så länge jag minns finns du'. En 24-årig tjej som heter Ida har gjort denna underbara bok. En minnesbok över den man saknar. Boken är gjord för barn med mycket plats för egna tankar. Som vuxen kan du hjälpa till att läsa eller skriva åt barnet. Många frågor att fundera över och en hel del praktiska saker att göra. En bok för alla små och stora barn i sorg!