Litteraturlista
Har kan du söka i vår litteraturlista. Ange ord eller del av ord som du vill söka efter.
Du kan skiva söktermer i en eller flera rutor samtidigt. Klika sen på "Starta sökning" för att påbörja sökningen. För att tömma alla sökfält och nollställa sökfiltret klickar du på "Nollställ sökfilter". Som standard visas hela litteraturlistan med sortering "Författare" sorterad A-Ö.
Författare
Titel
Förlag
Utgivningsår
ISBN
Kategori
Starta sökning
Nollställ sökfilter
Listan uppdaterad 2014-08-21
Sortera listan efter: Författare Titel Förlag Utgivningsår
Författare
Henriksson Solveig
Kategori
 
Titel
Min älskade dotter susanne 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
Lagaz Förlag
Beskrivning
Solveigs dotter Susanne begick självmord några veckor innan hon skulle fylla 19 år. Solveig berättar om sin dotter och om sorgen.
Författare
Kushner S Harold
Kategori
 
Titel
När livet gör oss illa 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-38-61610-6
Förlag
Liber
Beskrivning
Författaren till denna bok är en judisk rabbin och erfaren själasörjare som själv upplevt en svår personlig sorg som fått honom att inse att mycket av det han själv brukat säga till sörjande människor om lidandets mening inte står sig vid närmare prövning. Klarsynt och illusionslöst plockar han sönder gängse tröstegrunder och visar hur vrede och bitterhet kan vändas i mod och tillförsikt
Författare
Beck-Friis Barbro, Ewalds Erik
Kategori
 
Titel
Livets gåva och gräns 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7194-723-X
Förlag
LIBRIS Förlag
Beskrivning
Sjukvårdens resurser i livets slutskede.
Författare
Björklund Lars
Kategori
 
Titel
Modet att ingenting göra 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7195-643-3
Förlag
LIBRIS Förlag
Beskrivning
En bok om det svåra mötet. Den här boken vill ge mod och uppmuntran till alla som i sitt arbete eller privat försöker göra något för en medmänniska som har det svårt. Tilliten och trösten, tron och hoppet kan faktiskt visa sig då vi minst anar det och våra egna tillkortakommanden är inte alltid de fiender som vi tror. Bara när vi vågar finnas mitt i det hopplösa kan hoppet födas.
Författare
Fahlström Katarina
Kategori
 
Titel
Jag kan bara leva 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7195-366-3
Förlag
LIBRIS Förlag
Beskrivning
Katarina är mitt uppe i livet när hon får beskedet att hon har cancer. I sin dagbok skriver hon om sin brottningskamp. Hon är 22 år när hon börjar sin berättelse, en berättelse som griper tag, ger livsinsikt och uppmuntrar. Ett och ett halvt år senare är Katarina borta, men hennes ord lever kvar.
Författare
Haak Rainer
Kategori
 
Titel
Hoppet är en gåva 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7194-731-0
Förlag
LIBRIS Förlag
Beskrivning
Rainer Haak bor och arbetar som präst i Hamburg. Han anordnar kurser och föreläser i tros- och livsåskådningsfrågor. Hoppet är en gåva är en av många små 'vägviseböcker' som Rainer skrivit för att väcka tankar inom oss...
Författare
Hesslefors-Persson Kerstin
Kategori
 
Titel
Brinna, bli bränd, glöda igen 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-719-5409-0
Förlag
LIBRIS Förlag
Beskrivning
Om utbrändhet och vägen tillbaka.
Författare
Marshall Fiona
Kategori
 
Titel
När döden kommer 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7194-973-9
Förlag
LIBRIS Förlag
Beskrivning
Att förlora en förälder. När våra föräldrar dör förlorar vi en del av oss själva
Författare
Mellergård Anna
Kategori
 
Titel
Barnet och jag 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7194-875-9
Förlag
LIBRIS Förlag
Beskrivning
Tio kvinnor berättar, delar med sig av sina insikter, sin glädje och sorg om barn.
Författare
Albom Mitch
Kategori
 
Titel
Tisdagarna med morrie 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7643-666-7
Förlag
Månpocket
Beskrivning
Morrie Schwartz var Mitch Alboms favoritprofessor, hans mentor och vän. Ca 20 år efter examen träffas de igen. Morrie är svårt sjuk i en nervsjukdom som förlamar hans kropp men tar emot sin fd elev varje tisdag - de samtalar om kärlek, känslor, förlåtelse, saknad och död.
Författare
Dorrestein Renate
Kategori
 
Titel
Memory 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7001-080-3
Förlag
Månpocket
Beskrivning
Ett gift par förlorar sitt enda barn i ett skottdrama. Om förlust, sorg och försoning
Författare
Luukanen Rauni-Leena
Kategori
 
Titel
Det finns ingen död 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7643-264-5
Förlag
Månpocket
Beskrivning
Rauni-Leena är läkare och har under många år forskat i paranormala upplevelser. Här redogör hon för olika parapsykologiska fenomen som frigörelse från kroppen, levitation, medier, automatisk skrift och återfödelse. Boken bygger såväl på forskningen som bedrivs i världen som egna erfarenheter. Även ISBN nr 91-7161-029-4 från Bokförlaget TREVI.
Författare
Bergman Olle
Kategori
 
Titel
Pappa! svante är död! 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-89090-50-0
Förlag
Mälaröbörsens Förlag AB
Beskrivning
Svante Bergman omkom i en trafikolycka, endast 17 år gammal. Olle Bergman, Svantes far beskriver i denna bok den oerhörda förtvivlan som man som förälder upplever när man förlorar ett älskat barn. Olle är aktiv medlem i föreningen FEBE.
Författare
Carlberg Per, Hanell åsa
Kategori
 
Titel
Ingen panik 
Utgivningsår
2000
ISBN
978-91-27-11466-1
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi.
Författare
Fyhr Gurli
Kategori
 
Titel
Hur man möter människor i sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-07333-5
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
En bok som riktar sig till alla som möter vuxna människor i sorg och även till sörjande som vill förstå sina egna rektioner. Den visar hur medmänniskor och yrkesmänniskor kan bemöta sorgen utan att skada.
Författare
Holm Ulla
Kategori
 
Titel
Empati 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-08097-8
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Att förstå andra människors känslor.
Författare
Kast Verena
Kategori
 
Titel
Att sörja 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-03755-x
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Verena Kast är psykoanalytiker och psykoterapeut. I sitt arbete har Verena slagits av hur ofta depressiva tillstånd haft sin orsak i att patienten, kanske för mycket länge sedan, förlorat en kär person och inte sörjt 'färdigt', medan de som klarat av sitt sorgearbete ofta går berikade ur det och med en ny förståelse för sig själva och omvärlden.
Författare
Kübler Ross Elisabeth
Kategori
 
Titel
Döden är livsviktig 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-02751-1
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Om livet, döden och livet efter döden. Här sammanfattar Elisabeth femton års arbete med döende barn i de gripande och numera klassiska fallbeskrivningar som hon brukar använda i sin undervisning. Naket och ingående beskriver hon också några av sina NDU upplevelser som gjort henne övertygad om att livet fortsätter efter döden.
Författare
Kübler Ross Elisabeth
Kategori
 
Titel
Livets hjul 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-06983-4
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Elisabeths sista bok och hennes testamente till världen.
Författare
Moody Raymond A
Kategori
 
Titel
I dödens gränsland 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-05869-7
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Den klassiska NäraDöden boken. Hon beskriver de olika stegen, färden genom en mörk tunnel, möts av det varma kärleksfulla ljuset, hur hon ser sin fysiska kropp utifrån, träffar döda anhöriga osv.