Litteraturlista
Har kan du söka i vår litteraturlista. Ange ord eller del av ord som du vill söka efter.
Du kan skiva söktermer i en eller flera rutor samtidigt. Klika sen på "Starta sökning" för att påbörja sökningen. För att tömma alla sökfält och nollställa sökfiltret klickar du på "Nollställ sökfilter". Som standard visas hela litteraturlistan med sortering "Författare" sorterad A-Ö.
Författare
Titel
Förlag
Utgivningsår
ISBN
Kategori
Starta sökning
Nollställ sökfilter
Listan uppdaterad 2014-08-21
Sortera listan efter: Författare Titel Förlag Utgivningsår
Författare
Karsten Holm
Kategori
Självbiografi
Titel
Julie är död 
Utgivningsår
1990
ISBN
978-91-210-0470-0
Förlag
 
Beskrivning
en familj där en 6-årig dotter blir ihjälkörd av en bilist som smiter från olycksplatsen. Vi får följa familjens känslor och reaktioner efter förlusten.
Författare
Carlberg Per, Hanell åsa
Kategori
 
Titel
Ingen panik 
Utgivningsår
2000
ISBN
978-91-27-11466-1
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi.
Författare
Björklund Lars, Gyllenswärd Göran
Kategori
Övrigt
Titel
Vägar i sorgen 
Utgivningsår
2009
ISBN
978-91-27-11667-2
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Bemötande, sorg, reaktioner mm. Riktar sig till professionella som möter sörjande men även till människor som själva är i sorg.
Författare
Tor Wennerberg
Kategori
Psykologi
Titel
Vi är våra relationer 
Utgivningsår
2010
ISBN
978-91-271-1817-1
Förlag
Natur och kultur
Beskrivning
Människolivet börjar med anknytningen, det starka känslomässiga band som ett barn knyter till de personer som finns i dess närhet. Det medfödda anknytningssystemet utvecklades för att säkra barns överlevnad i en farofylld värld. Men vad händer om det som skrämmer barnet är föräldern? Då uppstår en outhärdlig ?biologisk paradox? - den anknytningsperson som ska vara barnets yttersta trygghet mot världens faror är själv en källa till skräck. Barnet fångas mellan motstridiga impulser att både närma sig och dra sig undan föräldern. Följden blir att barnets anknytningsbeteende desorganiseras.
Författare
Barbro Lenneer Axelsson
Kategori
Psykologi
Titel
Förluster om sorg och livsomställning 
Utgivningsår
2010
ISBN
978-91-271-1889-8
Förlag
Natur och kultur
Beskrivning
I boken står individers och familjers vardagskatastrofer i centrum. Författaren beskriver detaljerat de olika känslor som kan uppstå i samband med en kris. Boken innehåller rikligt med kommentarer från personer som författern mött när hon arbetat med krisstöd, kristerapi och som handledare för andra med dessa uppgifter.
Författare
Ullakarin Nyberg
Kategori
Psykologi
Titel
Konsten att rädda liv. om att förebygga självmord 
Utgivningsår
2013
ISBN
978-91-271-3496-6
Förlag
Natur och kultur
Beskrivning
Det är två sorger i en. Ingen talar om min son, ingen nämner hans namn, det är som att han aldrig har funnits. Så säger en mamma vars son tog sitt liv. Suicid som dödsorsak och trauma är inte jämförbart med andra dödsfall. En skillnad är att det ofta blir väldigt tyst runt människor som har mist en närstående i suicid eller själva försökt ta sitt liv. Tystnaden har flera orsaker. Rädsla är en, men också okunskap om vad som driver människor att välja en så drastisk lösning på en svår livssituation.
Författare
Anne Jacobsen
Kategori
Psykologi
Titel
Kan man dö om natten 
Utgivningsår
1980
ISBN
978-91-295-4475-0
Förlag
Raben och Sjögren
Beskrivning
Om möten med döende barn, deras anhöriga och personal.
Författare
Vollmar Klaus
Kategori
Psykologi
Titel
Drömsymboler 
Utgivningsår
2007
ISBN
978-91-32-33355-2
Förlag
Wahlströms
Beskrivning
Att förstå vad drömmarna symboliserar kan vara ett sätt att lära känna oss själva bättre och på ett djupare plan.
Författare
Grogan John
Kategori
Skönlitteratur
Titel
Marley och jag 
Utgivningsår
2005
ISBN
978-91-37-12970-9
Förlag
Forum
Beskrivning
En berättelse om villkorslös kärlek och lojalitet, om hur en hund kan lära oss vad som verkligen betyder något
Författare
Siri Och Erik Sonestelie
Kategori
Självbiografi
Titel
Jag lever pappa 
Utgivningsår
2011
ISBN
978-91-37-13863-3
Förlag
Forum
Beskrivning
Utöja den 22 juli 2011 Siri är på sitt första AUF-läger på ön. En man i polisuniform går i land på ön, paradiset förvandlas till ett helvete. På land finns pappa Erik, han har tagit sig så nära ön han kan och kämpar för att få information för att veta vad som händer, var är hans dotter? Lever hon? Tillsammans skriver pappa och dotter om deras upplevelse
Författare
Eben Alexander
Kategori
Självbiografi
Titel
Till himlen och tillbaka - nära döden upplevelse 
Utgivningsår
2014
ISBN
978-91-371-4195-4
Förlag
Forum
Beskrivning
November 2008 drabbas Alexander av hjärnhinneinflammation, i sju dagar låg han i koma. När läkarna insåg att allt hopp var ute öppnade han plötsligt ögonen. Han var tillbaka. Det var ett medicinskt mirakel, men miraklet var egentligen ett annat medans hans kropp var i komareste Alexander bortom vår verklighetoch nådde platser som är utom räckhåll för oss levande. Han befann sig i livet efter döden.
Författare
Hälso Och Sjukvård
Kategori
Psykologi
Titel
Händelseanalyser. vid självmord inom hälso och sjukvård 
Utgivningsår
2010
ISBN
978-91-382-3413-6
Förlag
Norstedts
Beskrivning
Nolltolerans för självmordsfall kräver egen lag! Föreslår att skyldigheten för hälso- och sjukvården att göra en händelseanalys vid självmord utmönstras från lex Maria-systemet och att en motsvarande skyldighet införs i en separat lag. Denna skyldighet ska även omfatta socialtjänsten, där missförhållanden analyseras och rapporteras enligt lex Sarah.
Författare
Ingela Bratt
Kategori
Självbiografi
Titel
Felicia en liten flicka kom, log och vände om 
Utgivningsår
1982
ISBN
978-91-389-0186-2
Förlag
Liber
Beskrivning
Två år och sju månader gammal dör Felicia av en hjärntumör. Mamman skriver varje dag ner vad som händer och vi får följa sjukdomsförloppet genom hennes tankar och funderingar.
Författare
Jan Beskow
Kategori
Psykologi
Titel
Självmord och självmordsprevention. om livsavgörande 
Utgivningsår
2000
ISBN
978-91-440-0162-3
Förlag
Studentlitteratur AB
Beskrivning
Under andra hälften av 1900-talet har forskningen om självmord och självmordsprevention allt tydligare klarlagt den komplicerade väv av olika riskfaktorer och risksituationer som måste uppmärksammas i en brett upplagd suicidprevention. Att tidigt identifiera och behandla psykiska störningar, framför allt depressioner, är i dag en viktig del av suicidpreventionen.
Författare
Atle Dyregrov
Kategori
Psykologi
Titel
Barn och trauma 
Utgivningsår
2010
ISBN
978-91-440-06041-5
Förlag
Rädda barnen
Beskrivning
Ett hjälpmedel för vuxna i möten med barn som upplevt olika sorters trauman.
Författare
Ingela Rådestad
Kategori
Psykologi
Titel
När barn föds döda 
Utgivningsår
1998
ISBN
978-91-440-0640-6
Förlag
Studentlitteratur AB
Beskrivning
Den här boken handlar om när barn föds döda och när föräldrarna inte får möta sitt barn levande, ens för ett kort ögonblick.
Författare
Atle Dyregrov
Kategori
Psykologi
Titel
Sorg hos barn, en handledning för vuxna 
Utgivningsår
2007
ISBN
978-91-440-2993-1
Förlag
Rädda barnen
Beskrivning
Förståelse av barns sorgereaktioner i olika utvecklingsstadier. Boken ger många praktiska råd för hur man på ett bra sätt tar hand om barnen när den närmsta familjen drabbas av ett dödsfall.
Författare
Olle Bergman Och Anna Normelli
Kategori
Självbiografi
Titel
Den lilla sorgen 
Utgivningsår
2000
ISBN
978-91-461-7675-6
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
Hur ofta talas det om missfall? Inte ofta. Missfall verkar vara en personlig sak, något som de flesta håller för sig själv. Men det är oerhört vanligt. Normalt sett räknar man med att så mycket som var sjätte konstaterad graviditet slutar som missfall. Uppslaget till den här boken fick vi genom våra egna erfarenheter. Vi har velat skriva den tröste- och faktabok vi själva saknat.
Författare
P.f Thomese
Kategori
Självbiografi
Titel
Skuggbarn - om en sorg 
Utgivningsår
2004
ISBN
978-91-462-1007-5
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
Den holländske författaren P. F. Thomése förkrossas av sorg då han mister sin lilla dotter. Hans liv omkullkastas fullständigt och mening måste återskapas. Han hamnar i ett slags språkligt tomrum. För att bearbeta sorgen och behålla henne levande i minnet är han tvungen att upptäcka nya delar av språket
Författare
Ingela Bendt
Kategori
Självbiografi
Titel
Ett litet barn dör - ett ögonblicks skillnad  
Utgivningsår
1997
ISBN
978-91-526-2414-5
Förlag
Verbum
Beskrivning
När ett litet barn dör kastas familjen in i en sorg som kommer att ta mycket lång tid. Då finns inga genvägar förbi sorgen.