Litteraturlista
Har kan du söka i vår litteraturlista. Ange ord eller del av ord som du vill söka efter.
Du kan skiva söktermer i en eller flera rutor samtidigt. Klika sen på "Starta sökning" för att påbörja sökningen. För att tömma alla sökfält och nollställa sökfiltret klickar du på "Nollställ sökfilter". Som standard visas hela litteraturlistan med sortering "Författare" sorterad A-Ö.
Författare
Titel
Förlag
Utgivningsår
ISBN
Kategori
Starta sökning
Nollställ sökfilter
Listan uppdaterad 2014-08-21
Sortera listan efter: Författare Titel Förlag Utgivningsår
Författare
Morse Melvin
Kategori
 
Titel
Avskedsvisioner 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-05751-8
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Visioner av döda anhöriga - är det spöklika hallucinationer som ett fåtal sörjande drabbas av? Melvin Morse forskar om detta och har träffat både barn och vuxna som haft dessa upplevelser.
Författare
Barbro Lenneer Axelsson
Kategori
Psykologi
Titel
Förluster om sorg och livsomställning 
Utgivningsår
2010
ISBN
978-91-271-1889-8
Förlag
Natur och kultur
Beskrivning
I boken står individers och familjers vardagskatastrofer i centrum. Författaren beskriver detaljerat de olika känslor som kan uppstå i samband med en kris. Boken innehåller rikligt med kommentarer från personer som författern mött när hon arbetat med krisstöd, kristerapi och som handledare för andra med dessa uppgifter.
Författare
Ullakarin Nyberg
Kategori
Psykologi
Titel
Konsten att rädda liv. om att förebygga självmord 
Utgivningsår
2013
ISBN
978-91-271-3496-6
Förlag
Natur och kultur
Beskrivning
Det är två sorger i en. Ingen talar om min son, ingen nämner hans namn, det är som att han aldrig har funnits. Så säger en mamma vars son tog sitt liv. Suicid som dödsorsak och trauma är inte jämförbart med andra dödsfall. En skillnad är att det ofta blir väldigt tyst runt människor som har mist en närstående i suicid eller själva försökt ta sitt liv. Tystnaden har flera orsaker. Rädsla är en, men också okunskap om vad som driver människor att välja en så drastisk lösning på en svår livssituation.
Författare
Tor Wennerberg
Kategori
Psykologi
Titel
Vi är våra relationer 
Utgivningsår
2010
ISBN
978-91-271-1817-1
Förlag
Natur och kultur
Beskrivning
Människolivet börjar med anknytningen, det starka känslomässiga band som ett barn knyter till de personer som finns i dess närhet. Det medfödda anknytningssystemet utvecklades för att säkra barns överlevnad i en farofylld värld. Men vad händer om det som skrämmer barnet är föräldern? Då uppstår en outhärdlig ?biologisk paradox? - den anknytningsperson som ska vara barnets yttersta trygghet mot världens faror är själv en källa till skräck. Barnet fångas mellan motstridiga impulser att både närma sig och dra sig undan föräldern. Följden blir att barnets anknytningsbeteende desorganiseras.
Författare
Eva Sundgren
Kategori
Psykologi
Titel
Missfall 
Utgivningsår
2007
ISBN
978-91-735-1120-9
Förlag
Natur och kultur
Beskrivning
Kvinnors upplevelser och fakta kring missfall. Sjukvårdens roll och möjligheter. Hjälp och stöd till dig som förlorat barn genom missfall.
Författare
Birkehorn Regina
Kategori
 
Titel
Praktisk krishantering 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-631-0710-4
Förlag
Naudiz
Beskrivning
Boken presenterar Head-On metodiken, som ger psykologins baskunskaper en vardagsbetoning. På ett enkelt, praktiskt, konkret och pedagogiskt sätt förklarar metoden hur du ska kunna hjälpa människor utan att bränna ut dig. Boken är skriven både till dig som själv går igenom eller har gått igenom en personlig kris och till dig som har rollen som hjälpare till andra personer i kris.
Författare
Birkehorn Regina
Kategori
 
Titel
Brännande sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-631-1377-5
Förlag
Naudiz
Beskrivning
Boken är baserad på intervjuer med drabbade och anhöriga från Göteborgsbranden (discoteksbranden i Göteborg). De personliga berättelserna har varvats med korta avsnitt grundläggande psykologi, den s.k. Head-On-metodiken.
Författare
Birkehorn Regina
Kategori
 
Titel
Med livet i räddningstjänst 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-631-1376-7
Förlag
Naudiz
Beskrivning
Boken följer ett antal brandmän i deras vardag som yrkesräddare. Hur påverkar räddningsarbetet och dess svårigheter deras yrkessituation och privatliv? Vad innebär det att ha lidande och död som arbetskamrater? Vilken självinsikt och själsinsikt behöver en yrkesräddare för att klara av sina egna kriser? Dessa frågor behandlas i boken utifrån brandmännens berättelser.
Författare
Birkehorn Regina
Kategori
 
Titel
En kärleksmelodi i livssången 
Utgivningsår
2000
ISBN
978-91-631-8251-8
Förlag
Naudiz
Beskrivning
Regina är fredspräst. Till vardags arbetar hon med 'Praktisk krishantering' som föreläsare, författare och individuella krissamtal. Detta är hennes första diktsamling
Författare
Elisabet Tyrenius
Kategori
Självbiografi
Titel
När ett barn dör - från att överleva till att leva 
Utgivningsår
2018
ISBN
978-91-981302-6-3
Förlag
Nestor förlag
Beskrivning
Alla föräldrar har en gemensam mardröm. Något vi inte pratar om och helst inte vill tänka på. Men vad gör du när mardrömmen blir verklighet? Hur orkar du leva? Läka? Går det ens? När ett barn dör är Elisabets personliga dagboksanteckningar efter sin dotter Johannas bortgång. Vi får följa Elisabets smärtsamma resa från att överleva till att leva. Boken är ett bevis på att det faktiskt går att ta sig från mörker till ljus. En hoppingivande bok som inte lämnar någon oberörd.
Författare
Wiklund Eva, Söderberg Anne-Britt
Kategori
Självbiografi
Titel
Jag kommer sen... 
Utgivningsår
2010
ISBN
978-91-85429-89-9
Förlag
Norlén&Slottner
Beskrivning
Anne-Britts dotter Johanna dör i den stora discoteksbranden på Backaplan i Göteborg 1998.
Författare
Erika Fatland
Kategori
Skönlitteratur
Titel
året utan sommar 
Utgivningsår
2012
ISBN
978-91-1-3044377-7
Förlag
Norstedts
Beskrivning
Klockan 15.17 den 22 juli 2011 parkerade Anders Breivik sin bil utanför regeringskvarteret i oslo. Några minuter senare lät han detonera en bomb, åtta personer dog och minst två hundra skadades. Därefter körde han mot Utöjadär ytterliggare sextionio människor fick sätta livet till innan han blev stoppad. En berättelse om den värsta tragedin i Norges historia sedan andra världskriget. Boken är skriven från de 189 minuterna den 22 juli till domen 13 månader senare.
Författare
Jonas Gardell
Kategori
Skönlitteratur
Titel
Torka aldrig tårar utan handskar. 1 kärleken 
Utgivningsår
2013
ISBN
978-91-130-4704-1
Förlag
Norstedts
Beskrivning
När Rasmus stiger av tåget på Centralstationen i september 1982 lämnar han det lilla Koppom bakom sig för att aldrig återvända. Ung och vacker kastar han sig ut i de homosexuellas Stockholm. Benjamin är Jehovas vittne. Ivrigt går han från dörr till dörr för att predika om Gud. Ingenting kan rubba honom i hans tro. Tills den dag han ringer på hos Paul, den varmaste, roligaste och bitchigaste bögen Gud någonsin skapat. Så på julaftonskvällen, när det snöar över staden, träffas Rasmus och Benjamin, och inget blir som förr igen.
Författare
Jonas Gardell
Kategori
Skönlitteratur
Titel
Torka aldrig tårar utan handskar. 2 sjukdomen 
Utgivningsår
2013
ISBN
978-91-130-4701-0
Förlag
Norstedts
Beskrivning
De är en sorts familj: ärkefjollan Paul, Lars-Åke och Seppo, Reine med sitt plågade förflutna på den lilla bohuslänska ön, den vackre Bengt som är filmstjärna i vardande. Varje år firar de jul hos Paul, det är där Benjamin och Rasmus träffar varandra och blir kära. Allt ska de offra för kärleken.Världen och framtiden tillhör dem, och det är då som sjukdomen kommer till staden. Böpesten. Den nya digerdöden. De är alla så unga, en efter en skall de dö.
Författare
Jonas Gardell
Kategori
Skönlitteratur
Titel
Torka aldrig tårar utan handskar. 3 döden 
Utgivningsår
2013
ISBN
978-91-130-5699-9
Förlag
Norstedts
Beskrivning
Det här är berättelsen om mina vänner. Om Paul och Bengt, Seppo och Lars-Åke. Om Rasmus och Benjamin. De som sökte friheten och kärleken i en tid inte långt från nu. Det här är berättelsen om en sjukdom som tog mina vänners liv medan de ännu var helt unga. En berättelse om lidande och om förnedring och om svek men också en berättelse om kärlek som trotsar allt. Det som berättas i den här historien har hänt, allt är sant. Jag var en av dem som överlevde, jag vill bryta tystnaden. Jag har gjort det nu!
Författare
Hälso Och Sjukvård
Kategori
Psykologi
Titel
Händelseanalyser. vid självmord inom hälso och sjukvård 
Utgivningsår
2010
ISBN
978-91-382-3413-6
Förlag
Norstedts
Beskrivning
Nolltolerans för självmordsfall kräver egen lag! Föreslår att skyldigheten för hälso- och sjukvården att göra en händelseanalys vid självmord utmönstras från lex Maria-systemet och att en motsvarande skyldighet införs i en separat lag. Denna skyldighet ska även omfatta socialtjänsten, där missförhållanden analyseras och rapporteras enligt lex Sarah.
Författare
Fupz Aakeson Kim, Eriksson Eva
Kategori
Barnbok
Titel
När farfar blev ett spöke 
Utgivningsår
2004
ISBN
91-7299-116-X
Förlag
Opal
Beskrivning
 
Författare
Näslund Görel Kristina
Kategori
Psykologi
Titel
Tankar om glädje och vardagslycka 
Utgivningsår
2009
ISBN
9-789172-411630
Förlag
Optimal Förlag
Beskrivning
Vad kan vi lära av den nya positiva psykologin?
Författare
Agerberg Miki
Kategori
 
Titel
Ut ur mörkret 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7263-214-3
Förlag
PAN
Beskrivning
En bok om depression. Författaren lyckas ge detta tunga och ofta svårformulerade ämne en begriplighet som gör att många kan läsa och förstå vad en depression egentligen är och vilka uttryck den kan ta.
Författare
Erngren Bjuhr Lena
Kategori
Självbiografi
Titel
När det som inte fick hända - hände - jag förlorade min dotter 
Utgivningsår
2011
ISBN
978-91-86377-64-9
Förlag
PaperTalk
Beskrivning
Den här boken handlar om Madeleine 22 år och när det som inte får hända, händer. Hur fasansfullt det är att förlora ett barn.