Litteraturlista
Har kan du söka i vår litteraturlista. Ange ord eller del av ord som du vill söka efter.
Du kan skiva söktermer i en eller flera rutor samtidigt. Klika sen på "Starta sökning" för att påbörja sökningen. För att tömma alla sökfält och nollställa sökfiltret klickar du på "Nollställ sökfilter". Som standard visas hela litteraturlistan med sortering "Författare" sorterad A-Ö.
Författare
Titel
Förlag
Utgivningsår
ISBN
Kategori
Starta sökning
Nollställ sökfilter
Listan uppdaterad 2014-08-21
Sortera listan efter: Författare Titel Förlag Utgivningsår
Författare
Vollmar Klaus
Kategori
Psykologi
Titel
Drömsymboler 
Utgivningsår
2007
ISBN
978-91-32-33355-2
Förlag
Wahlströms
Beskrivning
Att förstå vad drömmarna symboliserar kan vara ett sätt att lära känna oss själva bättre och på ett djupare plan.
Författare
Bennett-Goleman Tara
Kategori
 
Titel
Känslans alkemi 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-18051-6
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
Hur sinnet kan läka ditt hjärta
Författare
Bergman Olle
Kategori
 
Titel
Den lilla sorgen 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-17675-6
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
En bok om missfall. En tröste- och faktabok.
Författare
Cleve Elisabeth
Kategori
 
Titel
En stor och en liten är borta 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-20081-9
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
Kristerapi med en tvåårig pojke. En berättelse inifrån barnpsykologens rum. Vi får under varje besökstimme följa hur Victor via leken blir förd genom sorgen. I ord och bild skildras, både utifrån den lilla patientens och terapeutens perspektiv, hur leken blir läkande.
Författare
Cullberg-Weston Marta
Kategori
 
Titel
När beskedet är cancer 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-18218-7
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
En stödbok för den som drabbats av cancer i sin närhet.
Författare
Dalai Lama
Kategori
 
Titel
Den oändliga visheten 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-20147-5
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
Denna bok innehåller råd från Hans Helighet Dalai Lama, det tibetanska folkets andlige och världslige ledare. Det är vackra och inspirerande tankar, byggda på en oändlig vishet.
Författare
Gut Emmy
Kategori
 
Titel
Den sunda depressionen 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-16383-2
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
Emmy Gut hävdar att depressionsreaktionen är det nedärvda verktyg vi försetts med för att klara andra problem. Syftet med boken är att förändra attityden till depression - det är viktigt att se den som ett självläkande förlopp.
Författare
Lagercrantz Olof
Kategori
 
Titel
Dikten om livet på den andra sidan 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-16932-6
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
En bok om Emanuel Swedenborg som talade med änglar och skrev ner allt han fick veta genom dem.
Författare
Olle Bergman Och Anna Normelli
Kategori
Självbiografi
Titel
Den lilla sorgen 
Utgivningsår
2000
ISBN
978-91-461-7675-6
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
Hur ofta talas det om missfall? Inte ofta. Missfall verkar vara en personlig sak, något som de flesta håller för sig själv. Men det är oerhört vanligt. Normalt sett räknar man med att så mycket som var sjätte konstaterad graviditet slutar som missfall. Uppslaget till den här boken fick vi genom våra egna erfarenheter. Vi har velat skriva den tröste- och faktabok vi själva saknat.
Författare
P.f Thomese
Kategori
Självbiografi
Titel
Skuggbarn - om en sorg 
Utgivningsår
2004
ISBN
978-91-462-1007-5
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
Den holländske författaren P. F. Thomése förkrossas av sorg då han mister sin lilla dotter. Hans liv omkullkastas fullständigt och mening måste återskapas. Han hamnar i ett slags språkligt tomrum. För att bearbeta sorgen och behålla henne levande i minnet är han tvungen att upptäcka nya delar av språket
Författare
Sebold Alice
Kategori
Skönlitteratur
Titel
Flickan från ovan 
Utgivningsår
2002
ISBN
91-46-20171-8
Förlag
W&W
Beskrivning
 
Författare
Marie Henschen
Kategori
Psykologi
Titel
När en anhörig eller vän blir svårt sjuk. död. begravning och sorg 
Utgivningsår
2010
ISBN
978-91-976-5115-8
Förlag
Vårdförlaget
Beskrivning
När någon är svårt sjuk vill man göra allt för att hjälpa. Men vad vågar man prata med den sjuka om? Hur tröstar man? Hur kan man lindra smärtor? Varför äter den sjuka så lite? Och vad får man egentligen göra på sjukhus? Kan man sköta patienten hemma? Vad händer när när någon dör? Och när allt är över, hur gör man då? Hur ordnar man en begravning, vad är ett dödsbo egentligen?
Författare
Christhild Ritter
Kategori
Självbiografi
Titel
Vägen till kristallslottet, om döden, sorgen,ensamheten och vägen vidare 
Utgivningsår
2000
ISBN
978-91-973-8311-0
Förlag
VILDA VINGE
Beskrivning
Det är en bok för dig som i raseri, vanmakt och förtvivlan stått och stampat framför dödens port och velat ta tillbaka det döden tagit ifrån dig.
Författare
Bendt Ingela
Kategori
 
Titel
Mörker och ljus 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-26-94004-3
Förlag
VERBUM
Beskrivning
Små barns livsfrågor är också vuxnas.
Författare
Bent Falk
Kategori
Psykologi
Titel
Att vara där du är. samtal med människor i kris 
Utgivningsår
2012
ISBN
978-91-526-3044-0
Förlag
Verbum
Beskrivning
Att vara där du är en konkret och användbar bok som visar hur du med samtalet som verktyg kan hjälpa krisdrabbade i sitt växande. I boken finner du en översiktlig genomgång av krisen som fenomen och samtalets roll i en krissituation.
Författare
Lis Carlander
Kategori
Psykologi
Titel
Gråt med dom som gråter. om att starta och leda sorgegrupper 
Utgivningsår
2014
ISBN
978-91-526-3595-7
Förlag
Verbum
Beskrivning
Gråt med dem som gråter är en handfast bok som innehåller redskap för att starta samtalsgrupper om sorg för vuxna. Syftet med boken är att hjälpa de som möter människor i sorg med sorgesamtalen. Genom boken öppnar man upp för reflektioner kring sorg och kring respektive människas egen sorg. På så vis kan församlingens arbete bidra till att människor vågar sörja, och därmed också fortsätta leva.
Författare
Tomas Sjödin
Kategori
Självbiografi
Titel
Eftervärme 
Utgivningsår
2012
ISBN
978-91-526-3515-5
Förlag
Verbum
Beskrivning
Det goda livet är inget man väljer, utan något man upptäcker, menar Tomas Sjödin . I Eftervärme funderar han kring vad som gör en människa betydelsefull i sin omgivning, vad som gör att värmen dröjer sig kvar när hon en gång är borta.
Författare
Tomas Sjödin
Kategori
Självbiografi
Titel
Reservkraft 
Utgivningsår
2012
ISBN
978-91-526-3513-1
Förlag
Verbum
Beskrivning
I Reservkraft varvas berättelser med dag- och nattboksanteckningar och reflektioner över livets stora och små under, men också över dess skuggsidor. Som en röd tråd genom boken löper frågan: är det meningen att allt skall ha en mening?
Författare
Tomas Sjödin
Kategori
Självbiografi
Titel
Den enklaste glädjen 
Utgivningsår
2012
ISBN
978-91-526-3514-8
Förlag
Verbum
Beskrivning
Den enklaste glädjen är en resa in i den förunderliga värld vi kallar vardagen. Tomas Sjödin botaniserar bland det till synes välkända och återupptäcker ord som förnöjsamhet, förundran och förtröstan. Bland svalor och daggmaskar, barn och änglar, trädgårdsland och stjärnehav, gamla goda vänner och oväntade bekantskaper spårar han tillvarons innersta mening.
Författare
Tomas Sjödin
Kategori
Självbiografi
Titel
När träden avlövas: ser man längre från vårt kök 
Utgivningsår
2012
ISBN
978-91-526-3511-7
Förlag
Verbum
Beskrivning
Två av Tomas Sjödins barn är gravt handikappade. En odiagnostiserad hjärnsjukdom gör dem sakta allt sämre. Hur ser vardagen ut? Hur tänker man och vad händer med gudstron när idyllen går sönder? Det här är en stark och gripande berättelse - personlig, rak och ärlig.