Litteraturlista
Har kan du söka i vår litteraturlista. Ange ord eller del av ord som du vill söka efter.
Du kan skiva söktermer i en eller flera rutor samtidigt. Klika sen på "Starta sökning" för att påbörja sökningen. För att tömma alla sökfält och nollställa sökfiltret klickar du på "Nollställ sökfilter". Som standard visas hela litteraturlistan med sortering "Författare" sorterad A-Ö.
Författare
Titel
Förlag
Utgivningsår
ISBN
Kategori
Starta sökning
Nollställ sökfilter
Listan uppdaterad 2014-08-21
Sortera listan efter: Författare Titel Förlag Utgivningsår
Författare
Haak Rainer
Kategori
 
Titel
Sorgen - en ny början 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7194-792-2
Förlag
 
Beskrivning
Rainer Haak bor och arbetar som präst i Hamburg. Han anordnar kurser och föreläser i tros- och livsåskådningsfrågor. Hoppet är en gåva är en av många små 'vägviseböcker' som Rainer skrivit för att väcka tankar inom oss...
Författare
Haak Rainer
Kategori
 
Titel
På alla dina vägar 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7194-732-9
Förlag
 
Beskrivning
Rainer Haak bor och arbetar som präst i Hamburg. Han anordnar kurser och föreläser i tros- och livsåskådningsfrågor. Hoppet är en gåva är en av många små 'vägviseböcker' som Rainer skrivit för att väcka tankar inom oss...
Författare
Haak Rainer
Kategori
 
Titel
Sorgen 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
...en ny början. Samlade dikter.
Författare
Hahn Marie-Louise, Hahn Robert
Kategori
 
Titel
Klara svar från andevärlden 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-87056-60-7
Förlag
Energica Förlag
Beskrivning
Klara svar från andevärlden får vi genom Marie-Louise som är en medial rådgivare, fd sjuksköterska. Robert är läkare och forskare på Karolinska sjukhuset - Stockholm.
Författare
Hallgren Anders
Kategori
 
Titel
Kraschlandning 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
En resa genom krishantering och känslobearbetning.
Författare
Hammarlund Claes-Otto
Kategori
 
Titel
Bearbetande samtal 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Sjukhusprästen och psykoterapeuten C-O Hammarlund visar här att man inte behöver vara krispsykolog för att göra nytta som medmänniska och som krishjälpare.
Författare
Harnby Barbro
Kategori
 
Titel
...och min mun ska tala... 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-630-8685-9
Förlag
Bokfloden Förlag
Beskrivning
Det här är en bok som handlar om livet. Ett annorlunda liv. Så som det blev, när barnet jag fött, visade sig ha en kromosom extra, det vill säga Downs syndrom. Dikter och kåserier från vardagens små och stora händelser.
Författare
Harrison Kathy
Kategori
Självbiografi
Titel
De bortglömda barnen 
Utgivningsår
2003
ISBN
91-37-12654-7
Förlag
Forum
Beskrivning
Berättelser från en fosterfamiljs vardag
Författare
Hayes Karen
Kategori
 
Titel
Våga leva 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Handlar om 11-åriga Sophie som är född med en leverskada. Vi får följa henne både på sjukhuset och i hennes kamp om ett 'vanligt' liv.
Författare
Helder Camara Dom
Kategori
 
Titel
Tusen skäl att leva 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7118-390-6
Förlag
 
Beskrivning
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot.
Författare
Hellström Kerstin, Hanell åsa, Liberman Lisa
Kategori
 
Titel
Rädd, räddare, ångest 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-518-4104-5
Förlag
Prisma
Beskrivning
När barn och ungdomar mår dåligt. Den här boken visar hur ångest hos unga kan se ut och vad man kan göra för att hjälpa dem. Den vänder sig till alla som har med barn och ungdomar att göra ? föräldrar, personal i skolan, på fritiden eller inom sjukvården ? men också till ungdomarna själva.
Författare
Henriksson Solveig
Kategori
 
Titel
Min älskade dotter susanne 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
Lagaz Förlag
Beskrivning
Solveigs dotter Susanne begick självmord några veckor innan hon skulle fylla 19 år. Solveig berättar om sin dotter och om sorgen.
Författare
Hesslefors-Persson Kerstin
Kategori
 
Titel
Brinna, bli bränd, glöda igen 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-719-5409-0
Förlag
LIBRIS Förlag
Beskrivning
Om utbrändhet och vägen tillbaka.
Författare
Holm Karsten
Kategori
 
Titel
Julie är död 
Utgivningsår
2000
ISBN
21-10470-0
Förlag
Almqvist & Wiksell
Beskrivning
En bok om en familjs kris och sorg då deras lilla dotter blir påkörd och dödad av en bilist i en smitningsolycka. I första delen av boken beskrivs familjens känslor och andra delen tar upp kristeori och sorgeförlopp med goda råd och praktiska anvisningar.
Författare
Holm Stefan
Kategori
 
Titel
Den onödigaste döden och konsten att älska 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Stefan berättar om när hans dotter Amanda tog sitt liv i en mosaik av prosa och dikt.
Författare
Holm Ulla
Kategori
 
Titel
Empati 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-08097-8
Förlag
Natur & Kultur
Beskrivning
Att förstå andra människors känslor.
Författare
Holmer Titti
Kategori
Övrigt
Titel
Lycka nu 
Utgivningsår
2009
ISBN
978-91-7427-007-5
Förlag
Bonnier Existens
Beskrivning
En praktisk bok om mindfulness
Författare
Huber Cheri
Kategori
 
Titel
Att lida är valfritt 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7738-653-1
Förlag
Svenska Förlaget
Beskrivning
Buddhismen som filosofi och livsåskådning har under senare decennier blivit allt populärare i västerlandet. Att lida är valfritt är en praktisk och tillgänglig handbok som vänder sig till alla som söker vägledning. Kan läsas som en interaktiv kurs med frågor, svar och kommentarer. En bok att hämta kraft och glädje ur.
Författare
Hälso Och Sjukvård
Kategori
Psykologi
Titel
Händelseanalyser. vid självmord inom hälso och sjukvård 
Utgivningsår
2010
ISBN
978-91-382-3413-6
Förlag
Norstedts
Beskrivning
Nolltolerans för självmordsfall kräver egen lag! Föreslår att skyldigheten för hälso- och sjukvården att göra en händelseanalys vid självmord utmönstras från lex Maria-systemet och att en motsvarande skyldighet införs i en separat lag. Denna skyldighet ska även omfatta socialtjänsten, där missförhållanden analyseras och rapporteras enligt lex Sarah.
Författare
Höjer Dan, Kvarnström Gunilla
Kategori
 
Titel
Kärlek och sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-29-64606-5
Förlag
Rabén & Sjögren
Beskrivning
Barn/Tonår. Våga visa känslor - både i kärlek och sorg! Våga tala om din osäkerhet och din villrådighet inför livets stora frågor!