Litteraturlista
Har kan du söka i vår litteraturlista. Ange ord eller del av ord som du vill söka efter.
Du kan skiva söktermer i en eller flera rutor samtidigt. Klika sen på "Starta sökning" för att påbörja sökningen. För att tömma alla sökfält och nollställa sökfiltret klickar du på "Nollställ sökfilter". Som standard visas hela litteraturlistan med sortering "Författare" sorterad A-Ö.
Författare
Titel
Förlag
Utgivningsår
ISBN
Kategori
Starta sökning
Nollställ sökfilter
Listan uppdaterad 2014-08-21
Sortera listan efter: Författare Titel Förlag Utgivningsår
Författare
Carlson Richard, Bailey Joseph
Kategori
 
Titel
Varva ner, kom i takt med livet 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7711-024-2
Förlag
Richter
Beskrivning
Hur du skapar dig ett lugnare och enklare liv ? inifrån och ut.
Författare
Cartright Rosalind
Kategori
 
Titel
Drömmens läkande kraft 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-03513-1
Förlag
 
Beskrivning
Hon visar hur vi genom att studera våra drömmar kan lära oss mer om oss själva och våra problem
Författare
Chopra Deepak
Kategori
 
Titel
Djupt till ditt hjärta 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-87056-86-0
Förlag
Energica Förlag
Beskrivning
100 dagar av healing.
Författare
Chopra Gautama
Kategori
Självbiografi
Titel
Gryningsbarn 
Utgivningsår
1996
ISBN
91-7705-657-4
Förlag
Richters
Beskrivning
En ung pojkes sökande efter livets mening
Författare
Christhild Ritter
Kategori
Självbiografi
Titel
Vägen till kristallslottet, om döden, sorgen,ensamheten och vägen vidare 
Utgivningsår
2000
ISBN
978-91-973-8311-0
Förlag
VILDA VINGE
Beskrivning
Det är en bok för dig som i raseri, vanmakt och förtvivlan stått och stampat framför dödens port och velat ta tillbaka det döden tagit ifrån dig.
Författare
Cleve Elisabeth
Kategori
 
Titel
En stor och en liten är borta 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-20081-9
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
Kristerapi med en tvåårig pojke. En berättelse inifrån barnpsykologens rum. Vi får under varje besökstimme följa hur Victor via leken blir förd genom sorgen. I ord och bild skildras, både utifrån den lilla patientens och terapeutens perspektiv, hur leken blir läkande.
Författare
Cockell Jenny
Kategori
 
Titel
Sökandet efter mina barn från ett tidigare liv 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-37-10623-6
Förlag
Forum
Beskrivning
En sann berättelse om Jenny Cockell som är en vanlig tvåbarnsmor men med helt otroliga minnen från ett tidigare liv! Jenny söker energiskt efter de barn hon fött i ett tidigare liv och lyckas finna dem.
Författare
Cogan Priscilla
Kategori
Skönlitteratur
Titel
Hjärtats kompass 
Utgivningsår
1999
ISBN
91-7709-083-7
Förlag
Richters
Beskrivning
En lysande berättelse om kärlek i alla riktningar
Författare
Cullberg-Weston Marta
Kategori
 
Titel
När beskedet är cancer 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-18218-7
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
En stödbok för den som drabbats av cancer i sin närhet.
Författare
Dalai Lama
Kategori
 
Titel
Lycka! en handbok i att leva. 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7711-358-6
Förlag
Richter
Beskrivning
Några rubriker ur boken: Meningen med livet, Mänsklig värme och medkänsla, Att omvandla lidande, Att övervinna hinder.
Författare
Dalai Lama
Kategori
 
Titel
Den oändliga visheten 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-46-20147-5
Förlag
Wahlström & Widstrand
Beskrivning
Denna bok innehåller råd från Hans Helighet Dalai Lama, det tibetanska folkets andlige och världslige ledare. Det är vackra och inspirerande tankar, byggda på en oändlig vishet.
Författare
Danielsson Mattias, Ginner Caroline, Lindström Eva
Kategori
 
Titel
Så känns sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
 
Beskrivning
Det här är en bok skriven för barn och delvis också av barn. Den handlar om att förlora någon man älskar. Boken innehåller små noveller, tankar om sorg och även en liten 'fakatadel' om hur man kan hantera sorg. Den delen är en intervju med Göran Gylleswärd. Boken är mycket lättläst och riktar sig självklart främst mot unga läsare, men jag tror också att man som vuxen kan ha ett utbyte av att läsa den.
Författare
Dorrestein Renate
Kategori
 
Titel
Memory 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-7001-080-3
Förlag
Månpocket
Beskrivning
Ett gift par förlorar sitt enda barn i ett skottdrama. Om förlust, sorg och försoning
Författare
Dropsy Jaques
Kategori
 
Titel
Leva i sin kropp 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-27-03119-5
Förlag
 
Beskrivning
Dropsy redogör för hur man med hans metod, psykotoni, kommer tillrätta med sina inre och yttre problem, de personliga och de mellanmänskliga
Författare
Dyregrov Atle
Kategori
 
Titel
Att ta avsked 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-88726-12-6
Förlag
Rädda Barnen
Beskrivning
Ritualer som hjälper barnet genom sorgen. Atle Dyregrov är psykolog och chef för Senter för Krisepsykologi i Bergen.
Författare
Dyregrov Atle
Kategori
 
Titel
Beredskapsplan för skolan 
Utgivningsår
2000
ISBN
 
Förlag
Rädda Barnen
Beskrivning
Varje skola behöver en beredskap för att hantera olika former av krishändelser. Den här boken innehåller konkreta råd och anvisningar om hur man upprättar en beredskapsplan för att möta och stödja elever i svåra situationer.
Författare
Dyregrov Atle
Kategori
 
Titel
Beredskapsplan för skolan - barn i sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-88726-41-x
Förlag
Rädda Barnen
Beskrivning
Det här är en handbok med mycket konkreta råd och anvisningar om hur skolan kan upprätta en beredskapsplan för att på bästa sätt möta barn i svåra situationer.
Författare
Dyregrov Atle
Kategori
 
Titel
Små barns sorg 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-88726-61-4
Förlag
 
Beskrivning
I den här boken ges exempel på vanliga reaktioner hos barn som förlorat en nära anförvant samt råd om hur man kan hjälpa små barn att förstå vad som hänt både precis när någon dött - och en tid därefter.
Författare
Eadie J. Betty
Kategori
 
Titel
Omsluten av ljuset 
Utgivningsår
2000
ISBN
91-37-10469-1
Förlag
 
Beskrivning
Det finns en stor hemlighet i Omsluten av ljuset. Den har de stora profeterna försökt berätta för oss i tusentals år. Betty J. Eadie upptäckte den i sin nära - döden upplevelse.
Författare
Eben Alexander
Kategori
Självbiografi
Titel
Till himlen och tillbaka - nära döden upplevelse 
Utgivningsår
2014
ISBN
978-91-371-4195-4
Förlag
Forum
Beskrivning
November 2008 drabbas Alexander av hjärnhinneinflammation, i sju dagar låg han i koma. När läkarna insåg att allt hopp var ute öppnade han plötsligt ögonen. Han var tillbaka. Det var ett medicinskt mirakel, men miraklet var egentligen ett annat medans hans kropp var i komareste Alexander bortom vår verklighetoch nådde platser som är utom räckhåll för oss levande. Han befann sig i livet efter döden.