Tillbaka till listan
Tänd ett ljus för någon
Här kan du tända ett ljus för någon.

Som inloggad medlem är det lite lättare att tända ett ljus, dina uppgifter fylls i automatiskt och du behöver inte ange någon verifieringskod när du tänder ljuset.
Vem man tänder ljuset för, namn och text är obligatoriska uppgifter.
Mer information
 
För att tända ett ljus behöver du fylla i de obligatoriska uppgifterna som är, vem ljuset tänds för, namn och en text.

När du vill lägga till ett ljus sätter du markören där du vill ha ljuset och klickar sen på önskat ljus. Själva ljuset kommer inte att synas i rutan, utan endast ljusets kod.
Exempelvis kan [1A] visas där du placerade ditt ljus.

Det finns tre rutor där du kan placera ljusen, om du t.ex väljer att ha ljusen i den vänstra och/eller den högra rutan kommer ljusen placeras fint på sidorna eller sidan av texten.
Din text skriver du i den stora rutan i mitten. Där kan du också placera dina ljus helt fritt.

Du kan som mest använda 5 ljus totalt. I sidorutorna kan du ha max 2 ljus per ruta. Om du t.ex väljer att ha 1 ljus i var sidobox kan du alltså använda de resterande 3 till textrutan i mitten. Lägger du in fler än 5 ljus kommer endast 5 lämnas kvar, de övriga raderas automatiskt. Skulle du placera ett ljus fel eller kanske vill ta bort det så gör du det genom att radera ljuset kod.

I sidorutorna ska du inte skriva text, de är endast till för ljus - text tas bort automatiskt.

Om du får ett felmeddelande när du skriver in en hemsida beror de troligen på att hemsidesadressen(URL:en) inte är en komplett URL. En komplett URL börjar alltid med http:// eller i vissa fall https://

Tänder ett ljus för:
 
Mitt namn är:
E-postadress:
Hemsida:
 
Textjustering: Vänsterställd      Centrerad
 
Ljus vänster
Ljus höger
Endast vanlig text är tillåten - HTML och andra taggar raderas automatiskt!