Vår verksamhet
Direkt hjälparbete
 • Att stödja föräldrar och övriga anhöriga som förlorat barn genom dödsfall.
 • Att upprätta gemenskap och stöd i mötet med människor i samma situation.
 • Att anordna medlemsmöten med föredragshållare som kan hjälpa oss att förstå och förklara upplevelser som sorgen skapat.
 
Rådgivning
 • Att stödja och vägleda människor som befinner sig i den drabbades närhet.
 • Att i samarbete och stöd informera om föreningen och ge vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten av ett barn.
 
Självhjälpsarbete
 • Att stödja de befintliga självhjälpsgrupperna samt starta nya vid behov. (Grupper som regelbundet träffas, som tex. syskon-, småbarns-, pappa-, mamma- eller annan vuxen samtalsgrupp.)
 • Att anordna gemensamma aktiviteter för medlemmarna och att kontakter mellan dem kan knytas.
 
Förebyggande arbete
 • Att informera om att droger och alkohol under sorgearbetet bör undvikas.
 • Att hjälpa drabbade syskon att våga prata om sin sorg och lära känna övriga barn och ungdomar i syskongrupperna.
 • Att kunna stödja varandra i sådan omfattning att långvarig sjukskrivning kan undvikas samt att den sociala funktionen kan bibehållas.
 •  
Förebyggande verksamhet
 • Att följa upp och kontakta medlemmarna kontinuerligt.
 • Att bibehålla kontakterna som är etablerade med t.ex. sjukhus, polis, räddningstjänst, präster och begravningsbyråer.
 • Att skapa fler kontakter, utanför ex. Göteborg, som ovan.
 • Information utåt genom massmedia.