Medlemstidningen
Vår medlemstidning "Fjärilen" utkommer var tredje månad; mars, juni, september och december. Den är gjord för och av VSFBs medlemmar och har funnits sedan december 1994.
 
Alla medlemmar är välkomna att skicka in dikter, bok- och filmtips och självklart "läsarna berättar" där våra medlemmar kan berätta sin livshistoria.

Våra samtalsgrupper och sektioner skriver sina träffdatum i Fjärilen likaväl som här på hemsidan. På detta sätt kan vi sprida allas aktiviteter till våra medlemmar i hela Sverige utan att de måste ha tillgång till internet.  

I Göteborg bjuder vi in till olika samtalsgrupper såsom Mamma-, Pappa-, och Syskongrupp. Vi bjuder in föreläsare som på olika sätt kan hjälpa oss vidare i sorgen och vi arrangerar årligen en minnesgudstjänst, någon gemensam resa, en julfest, samt gör någon/några aktiviteter för yngre syskon.

Vi önskar att vårt utbud av aktiviteter skall vara som ett buffébord där man ska kunna välja det man själv är intresserad av och tycker om.

Alla medlemmar har rätt och möjlighet att gå på de aktiviteter som utlyses i tidningen.
 
Sista datum för material till kommande tidning är den 20 februari, 20 maj, 20 augusti och den 20 november.
Skickas till redaktionen@vsfb.se

Vår medlemstidning delas aldrig ut till någon som inte själv är medlem. Detta gör att man tryggt kan skriva det man känner innerst inne utan en massa förklarande ord.
De som läser har ju själva gått igenom samma sak...

I december 2008 gav vi ut en Minnestidning i samband med att VSFB fyllde 15 år.
Du får gärna läsa den. VSFB Minnestidning 15 år som pdf »
 
2013 gav vi ut en ny minnestidning då vi fyllde 20 år.
Den kan du läsa här. VSFB Minnestidning 20 år som pdf »
 
2018 fyllde föreningen 25 år och en ny minnestidning gavs ut.
Den kan du läsa här. VSFB Minnestidning 25 år som pdf »