VSFBs hantering av personuppgifter (GDPR)
Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning i kraft. Den gäller inom alla länder i Europeiska Unionen, EU, och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen brukar gå under beteckningen GDPR.

Förordningen innebär att vi ska redovisa vilka personuppgifter vi har, hur vi hanterar dem och vad vi använder dem till. Vi ska också inhämta medlemmarnas godkännande till ovanstående.
 
Vi har följande personuppgifter i vårt medlemsregister:
  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Uppgifter om dödsdatum för barn/syskon
Vi använder dessa personuppgifter för att kunna göra följande:
  • Göra utskick till våra medlemmar med t ex medlemstidning, inbjudan till aktiviteter och utskick av minneskort
  • Avisera medlemsavgift
  • Redovisa medlemsantal samt visa fördelning på antalet män respektive kvinnor till föreningens bidragsgivare
  • Inhämta medlemmarnas synpunkter på verksamheten genom enkäter
Vi förvarar dina personuppgifter digitalt i vårt medlemsregister. Detta register kan nås av våra medlemmar efter inloggning på medlemssidan. Observera att här visas inte personnummer. Ett fåtal administratörer har tillgång till medlemsregister där personnummer finns med.
 
När du ansöker om medlemskap i VSFB lämnade du själv dina personuppgifter. Vi betraktar detta som ditt medgivande till att vi hanterar dina personuppgifter på det sätt som beskrivits här.
 
Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska tas bort. När du avslutar ditt medlemskap tas dina personuppgifter bort automatiskt. Du måste dock meddela oss att du vill avsluta ditt medlemskap.
 
Mer information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se
Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi i VSFB hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att höra av dig.
Kontaktformulär
Kontaktinformation
 
 
Styrelsen i VSFB